1.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Eurosoftware, s.r.o., identifikační číslo 25216287, se sídlem Radčická 60/40, Plzeň – Jižní předměstí, PSČ 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9454 (dále jen „Eurosoftware, s.r.o.“), jako správce osobních údajů, poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Osobními údaji ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

Osobní údaje návštěvníka jsou zpracovávány v následujících případech:

a)     Pokud navštíví webové stránky www.eurosoftware.cz, informace jsou automaticky odesílány serverem webového prohlížeče, který na svém zařízení návštěvník využívá.  Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. Log souboru. 

Následující údaje jsou takto zaznamenány a po sléze automaticky smazány
- IP adresa
- datum a čas přístupu na webové stránky
- adresa URL stránky, která byla otevřena
- množství přenesených dat
- typ prohlížeče, včetně verze
- užívaný operační systém
- typ mobilního zařízení
- referrer-URL (webová stránka, ze které byl proveden přístup)

b)     Společnost Eurosoftware, s.r.o. zároveň umožňuje kontaktovat příslušná oddělení pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách. V tomto případě je návštěvník povinen poskytnout potřebné údaje (označené jako povinné), aby společnost mohla identifikovat, kdo dotaz zasílá a následně jej zkontaktovat. Osobní údaje, které byly poskytnuty v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře, jsou uchovávány po dobu potřebnou k vyřízení dotazu či po dobu výběrového řízení, a to nejdéle po dobu 6 měsíců.

c)      Tyto webové stránky používají soubory cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů, online služeb a shromažďování údajů. Tyto údaje společnost shromažďuje po vstupu na webové stránky. Soubory cookies, které se na těchto webových stránkách využívají se dělí na následující kategorie:

1.
Nezbytně nutné soubory cookies – umožňují vám navštívit uvedené webové stránky a využívat jejich základních funkcí. Pro tento typ cookies souborů není nutný
souhlas. Tyto soubory cookies jsou automaticky smazány po odchodu z webové stránky.

2.
Funkční cookies – využívají se k rozpoznání vašeho návratu na uvedenou webovou stránku, umožnují tak personalizaci zobrazovaného obsahu. Tyto soubory cookies shromažďují anonymní informace a nemohou dohledat vaše pohyby na jiných webových stránkách. Platnost souborů cookies je maximálně 2 roky.

3. A
nalytické a výkonnostní cookies – umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci na uvedených webových stránkých pohybují. Tyto data jsou využívány ke zlepšení funkčnosti stránek. K těmto účelům je využíváno služeb Google Analytics (více informací: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs). Platnost souborů cookies je maximálně 2 roky.

4. Reklamní a cílené cookies – tyto soubory cookies se využívají za účelem poskytování cílené reklamy, která lépe odpovídá vašim zájmům. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte a měření efektivity reklamních kampaní. Platnost těchto souborů cookies je maximálně 2 roky.

Používání souborů cookies lze povolit či zablokovat pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí nastavení vašeho prohlížeče omezit jen na určité weby či je zcela odmítnout.


Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto právního základu:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů správce neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů.
2.     OBSAH

Na webových stránkách www.eurosoftware.cz jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti Eurosoftware, s.r.o. a je chráněn ustanovením autorského zákona, zákona o ochranných známkách a vychází z osobních práv existujících podle českého práva. Jakékoliv použití materiálu nad rámec osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Eurosoftware, s.r.o. Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu a na předávání materiálu dalším osobám.


Google Maps

Tato webová stránka využívá produkt Mapy poskytovaný společnosti Google Inc. Při využívání této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním a využívaním dat, které společnost Google Inc. a její zástupci automaticky shromažďují.

Jakékoli použití produktu a informací získaných prostřednictvím „Google Mapy“ probíhá podle podmínek používání: https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=en.3.     OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V připadě, že návštěvník materiál stáhne nebo jej využije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost Eurosoftware, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv případné škody či ztráty, které návštěvníkovi v této souvislosti vzniknou.
4.     PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V případě, že byste chtěli informovat společnost Eurosoftware, s.r.o. o jakémkoliv porušení práv na uvedených webových stránkách, kontaktujte prosím společnost na adrese: Radčická 60/40, Plzeň – Jižní předměstí, PSČ 301 00, emailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 379 307 311.

Subjekt údajů má právo:
a) požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz
b) požadovat omezení zpracování poskytnutých údajů, a to po dobu trvání právních důvodů zpracování těchto osobních údajů
c) vznést námitku proti zpracování
d) uplatnit právo na přenositelnost údajů
e) odvolat souhlas, je-li právo na zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů.

Subjekt údajů má dále právo podat ohledně zpracování osobních údajů správcem stížnost u příslušného dozorového úřadu tj. úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.